"Дорога під назвою "ПОТІМ" 
веде в країну під назвою 
"Апеляція семестрового бала""

КУРС ЗАКРИТИЙ

Теми заліку:

  • Служби Інтернету
  • Опрацювання табличних даних


Види роботи:

  • Тестування 
  • Практична частина (не більше 20 хвилин)