03.09 -28.12

Теоретична частина

(03.09-26.10)

КУРС ЗАКРИТИЙ

Комбінування вкладених алгоритмічних структур для розв’язування задач.
Створення курсового проекту.

(05.11-28.12)