Поточна перевірка знань учнів з української мови

 Повторення та узагальнення з теми "Ускладнене прочте речення. Однорідні члени реченні. Звертання та вставні слова"